کلينيک يکتا کاملترین و مجهزترین مرکز درمان اختلالات جسمی حرکتی
صفحه اصلی سیستم پذیرش کلينيک توانبخشی يکتا کاملترین و مجهزترین مرکز درمان اختلالات جسمی حرکتی 

تریگرپوینت تراپی

نقاطی از بافت مایوفاشیال هستند که بصورت کانونی تحریک پذیر در مبدأ و مقصد عضله یا لبه ها و مرکز آن ایجاد دردهای مزمن می کنند که معمولا به درمان های رایج پاسخ نمی دهند . در واقع نقاط ماشه ای را می توان کانونهایی گفت که فشاری روی آن ها و کشش آن عضله با ایجاد درد همراه است و گاهی بصورت باریکه نوار مانندی دیده می شود .


اتیولوژی :

نقطه شروع در واقع واکنش بدن به بعضی تروماها بصورت حاد یا مزمن هستند . آسیب عضله در برخی افراد می تواند چند روز پس از آسیب یا با فاصله بیشتری از آن ، تریگرپونیت ایجاد کند ، این فرآیند اغلب به دنبال کشش یا فشار غیر معمول عضله و نه تروهای مستقیم به آن ایجاد می شود و اگر چه شروعی تدریجی دارد اما می تواند در سیکلی معیوب ، انقباض مدام تجمعی ایجاد کند .
نقاط ماشه ای دردناک غالبا در اطراف گردن و کتف ها ، باسن و لگن و اطراف شانه ها و زانوها ایجاد می شود .
درای نیدلینگ ( Dry Needling ) یک تکنیک و روش جدید درمانی در فیزیوتراپی است که از یک سوزن بسیار نازک و استریل جهت رفع و درمان گرفتگی و اسپاسم عضلات و نقاط ماشه ای استفاده می شود .

این مرکز با انجام یک یا چند جلسه درای نیدلینگ ، بیماران را از اینگونه دردهای مزمن رهایی می دهد .