کلينيک يکتا کاملترین و مجهزترین مرکز درمان اختلالات جسمی حرکتی
صفحه اصلی سیستم پذیرش کلينيک توانبخشی يکتا کاملترین و مجهزترین مرکز درمان اختلالات جسمی حرکتی 

معاینات پا و مچ پا

برای معاینه پا بیمار را در حال نشسته ، ایستاده و در حال راه رفتن ارزیابی می کنیم .

الف : معاینه بیمار در حال نشسته ، مشاهده وجود تورم ، قرمزی نقاط حساس و دردناک ، تغییر شکل درکف و پشت پا ، حرکات مفصل مچ پا و مفاصل زیر مچ و بند انگشتان بطور جداگانه معاینه می شود.

ب : معاینه بیمار در حال ایستاده ، بررسی وضعیت قوس های طولی و عرضی کف پا در این حالت ضروری می باشد ، علاوه بر آن از نظر لاغری و ضعف عضلات ساق و پاشنه پا بررسی می شود و از بیمار خواسته می شود که روی پاشنه و سپس نوک انگشتان بایستد و آنگاه وضعیت پا را بررسی می کنیم .

ج : معاینه هنگام راه رفتن ، از بیمار خواسته می شود در اطاق معاینه راه برود و وضعیت پا را در این حالت نیز مورد مطالعه قرار می دهیم .
در نهایت لازم است وضعیت کف بیمار بخصوص سائیدگی در قسمت های مختلف کفش مورد ارزیابی قرار می گیرد .
در این مرکز به وسیله ی سیستمهای اسکن سه بعدی کف پا و همچنین دستگاه های آنالیز راه رفتن ، بیماران از جهت انحرافات مچ پا ، زانو و لگن مورد ارزیابی قرار گرفته و مطمئن ترین پروسه درمانی برایشان انتخاب می شود .