کلينيک يکتا کاملترین و مجهزترین مرکز درمان اختلالات جسمی حرکتی
صفحه اصلی سیستم پذیرش کلينيک توانبخشی يکتا کاملترین و مجهزترین مرکز درمان اختلالات جسمی حرکتی 

Continuous Passive Motion Device (CPM)

جهت حفظ و بازگرداندن دامنه حرکت مفاصل مورد استفاده قرار می گیرد که از طریق تحریک ترمیم بافت های مفصلی ، گردش مایع مفصلی و کاستن ادم منطقه ای ، بهبودی را افزایش می دهد . همچنین CPM از چسبندگی ، خشکی مفاصل ، کوتاهی ها و تخریب غضروف های مفصلی جلوگیری می کند . این وسیله بی نقص ترین دستگاه توانبخشی پس از جراحی، مخصوصا” برای مفصل زانو پس از Arthroplasty Total Knee , یا ترمیم لیگامانی در این منطقه بوده است .
مفصل آسیب دیده به طور مداوم و برای مدت زمانی مشخص در جهت حرکت تعیین شده و بدون کمک خود بیمار توسط دستگاه حرکت داده می شود . دستگاه در محلی در امتداد مفصل آسیب دیده بوسیله استرپ هایی نگه داشته شده و از یک بخش الکتریکی برای تنظیم دامنه و سرعت حرکت استفاده می شود . تنظیم دامنه حرکتی اولیه براساس راحتی بیمار و سایر فاکتورهایی که ارزیابی می شود تعیین شده و افزایش دامنه حرکتی به میزان 3 تا 5 درجه در روز با توجه به تحمل بیمار صورت می گیرد . این مفصل می تواند لگن ، زانو ، مچ پا ، شانه ، آرنج و مچ دست باشد .


حرکات پسیو به منظور حفظ دامنه حرکتی ( ROM ) و انعطاف پذیری مفاصل در موارد زیر کاربرد دارد :
1. دوره توانبخشی پس از عمل جراحی
2. توقف حرکات فعال به دلیل پروسه ترمیم
3. دردناک بودن انجام حرکات فعال