کلينيک يکتا کاملترین و مجهزترین مرکز درمان اختلالات جسمی حرکتی
صفحه اصلی سیستم پذیرش کلينيک توانبخشی يکتا کاملترین و مجهزترین مرکز درمان اختلالات جسمی حرکتی 

Vacum Compression Therapy (VCT)

کامپرشن تراپی روشی است که طی آن هوا توسط دستگاهی به داخل بالشتک هایی که دور قسمت مختلف اندامها و کمر را می تواند بپوشاند وارد شده و با افزایش فشار اعمال شده موجب تغییر متناوب فازهای مثبت و منفی هوا می شود که متعاقب آن افزایش جریان خون و لنف و بدنبال آن کاهش تورم ، درد عضلات و بهبود توانایی حرکتی منطقه تحت درمان را بدنبال خواهد داشت . این سیستم در بهبود ادم ناشی از بیماریهای مختلف عروقی ، کلیوی و لنف ادم ها نقش بسزایی دارد . همچنین مطالعات و مقالات معتبر تاثیر چشمگیر VCT را در بهبود جریان خون بازگشتی وریدی و همچنین کاهش مساحت زخم در بیماران مبتلا به زخم های مزمن دیابتی را به اثبات رسانیده است .